Para to Teacher MTEL Bootcamp-ը նախագծված է մեր շրջանի և գործընկերների կողմից՝ աջակցելու բակալավրի կոչում ունեցող պարապրոֆեսիոնալներին, ովքեր ցանկանում են առաջ տանել իրենց կարիերան կրթության ոլորտում: Այս ուսումնական տարի մենք կառաջարկենք FREE MTEL Communications and Literacy Bootcamp ESL բաղադրիչով (ըստ ցանկության) երկու մասից, ինչը թույլ կտա ավելի շատ անգլերեն լեզվի ձեռքբերման աջակցություն:

  • Աշուն. Կենտրոնացում ընթերցանության բաղադրիչի վրա  
  • Գարուն՝ կենտրոնացում գրային բաղադրիչի վրա

Բացի այս Bootcamp-ից, ձեզ կտրամադրվի ֆինանսական ուսուցում, Առողջության սեմինար և Հիմնական մենթորություններ: