Ակադեմիկոսների PK-12 կամ միջին ծանրության հաշմանդամություն հատուկ կրթության մեջ արտոնագրման ուղիները  
2-ամյա կրթաթոշակ՝ բակալավրիատի համար
Merrimack քոլեջի կրթաթոշակ