Ստորին դպրոցի ակադեմիայի ժամեր

8: 00am - 2: 50pm

Հեռախոս 9-րդ դասարան

Ֆիքսված հեռախոսագիծ (978) 946-0710

Ֆաքս (978) 722-8526

Հեռախոս 10-րդ դասարան

Ֆիքսված հեռախոսագիծ (978) 946-0735

Ֆաքս (978) 722-8502

հասցե

70-71 North Parish Road

Լոուրենս, MA 01843

YouTube: Lawrence High School Campus