Լոուրենսի ավագ դպրոցի ժամերը

8:00-2:50

 

 

Հեռախոս

Ֆիքսված հեռախոսագիծ (978) 975-2750

Գրանցում (978) 946-0702

Ֆաքս (978) 722-8500

հասցե

70-71 N Ծխական Ճանապարհ

Լոուրենս, MA 01843

Facebook: Lawrence.LHS.Lancer

Instagram- ը ` lawrencelancersbb

կայք: www.lawrencehs.org

YouTube: Լոուրենսի ավագ դպրոց