Լոուրենսի ընտանիքի հանրային ակադեմիայի ժամեր

Pre-K (AM Session) 7:50 - 10:35

Pre-K (PM Session) 12:05pm - 2:50

Մանկապարտեզ 7:50-2:50

Հեռախոս

Ֆիքսված հեռախոսագիծ (978) 722-8030

Ֆաքս (978) 689-2824

հասցե

526 Lowell Street

Լոուրենս, MA 01841

YouTube: LFPA