Բրին դպրոցական ժամեր

Pre-K (AM Session) 7:50 - 10:35

Pre-K (PM Session) 12:05 - 2:50

Մանկապարտեզ 7:50-2:50

 

Հեռախոս

Ֆիքսված հեռախոսագիծ (978) 975-5932

Ֆաքս (978) 722-8520

հասցե

114 Osgood Street

Լոուրենս, MA 01843

Facebook: JohnBreenSchool

YouTube: Բրին դպրոց