Kontakte LPS

Paj sa a gen enfòmasyon pou kontakte pèsonèl nan nivo distri a. Tanpri gade paj wèb chak lekòl yo anba onglet "Lekòl yo" pou enfòmasyon kontak nan nivo lekòl la.

Klike la a pou telechaje Anyè LPS

Biwo distri LPS yo nan:

Biwo Santral Sant Resous Fanmi
Telefòn: 978-975-5900 Telefòn: 978-975-5900
237 Essex Street 237 Essex Street, 4th Etaj
Lawrence, MA 01840 Lawrence, MA 01840
Faks: 978-722-8544 Faks: 978-722-8551

Tanpri klike sou yon depatman ki enpòtan anba a oswa desann pou jwenn enfòmasyon kontak telefòn ak imel.


Top

Biwo Sipèentandan an
Tit non Telefòn Imèl
Sipèentandan an Cynthia Paris (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Chèf estaf Maria Y. Cruz (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Lidèchip Biwo Santral
Tit / Depatman non Telefòn Imèl
Asistan Sipèentandan Maricel Goris (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Sipèentandan Doktè Mary A. Toomey (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Sipèentandan Melissa A. Spash (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Chèf Ofisye Finans Masiel Jordan (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Ofisye Chèf Operasyon Odanis M. Hernandez (KOUMAN) 978-975 xXUM

Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.  

Ofisye an chèf patenarya Jan Rodriguez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Evalyasyon Kristyn Sullivan, Sipèvizè (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Elèv k ap aprann plizyè lang Laurie Hartwick, Direktè enterimè (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Lokal Christopher Merlino, Direktè (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Sibvansyon ak pwogram ki gen rapò Christopher Heath, Direktè (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Resous Imèn Yolanda Fonseca, Direktè (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Sistèm Enfòmasyon & Teknoloji Long Nguyen, Direktè (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè Kominikasyon Chris Markuns (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Sèvis nitrisyon Carol Noonan, Direktè (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Sipò akademik
Tit non Telefòn Imèl
Asistan Sipèentandan Doktè Mary A. Toomey (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Angajman Kominote, Fanmi ak Elèv
Tit non Telefòn Imèl
Ofisye an chèf patenarya Jan Rodriguez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè / Lyezon san kay Nelson Butten (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Ofisye Prezans Robert Rivers (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis rezidans ak prezans Anyis Acevedo (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis estabilite edikasyon Arlin Santiago (978) 975-5900 x25742 Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè Patenarya Fanmi Maria Campusano (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Angajman Fanmi Jackie Romero-Santiago (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Angajman Fanmi Naomi DeLaCruz (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Angajman Fanmi Rit Hidalgo

(KOUMAN) 978-975 xXUM

Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Kowòdonatè Angajman Fanmi Ana Santos (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Lawrence Working Families Initiative Manager Marianela De La Cruz (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Lawrence Working Families Initiative Antrenè Destiny Rodriguez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Kourikoulòm ak Enstriksyon
Tit non Telefòn Imèl
Asistan Sipèentandan Melissa Spash (KOUMAN) 978-722 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Kourikoulòm ak Enstriksyon Douglas Miller (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Sipèvizè Evalyasyon Kristyn Sullivan (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Distri Arts ak Enrichment
Tit non Telefòn Imèl
Asistan Sipèentandan Melissa Spash (KOUMAN) 978-722 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Fasilitatè Arts Heather Langlois NA Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Fasilitatè teyat Laurie Donlan NA Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Fasilitatè Mizik Ryan Solero NA Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Depatman Aprann Miltiling
Tit non Telefòn Imèl

Direktè enterimè pou moun k ap aprann plizyè lang

Laurie Hartwick (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Fasilitatè Aprann Plizyè lang Jullisa Declet

(KOUMAN) 978-975 xXUM

Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Angajman Fanmi pou Elèv k ap Aprann Plizyè lang Yomayra Figueroa

(KOUMAN) 978-975 xXUM

Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Enskripsyon
Tit non Telefòn Imèl
Manadjè Enskripsyon Maria Ortiz (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Enskripsyon Espesyalis Senior Sabrina Perez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Enskripsyon Sonia Cabrera (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Enskripsyon Wallasse Jiminian (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Enskripsyon Zoraida Quintero (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Enskripsyon Diana Valdez-Abreu (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Jesyon Enstalasyon yo
Tit non Telefòn Imèl
Ofisye Chèf Operasyon Odanis M. Hernandez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Jesyon Enstalasyon Christopher Merlino (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè, Enstalasyon & Plant Timote Caron (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè, Enstalasyon & Plant Eric Pascal (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Administratif Gloria Blanchette (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Finans & Bidjè / Sibvansyon
Tit non Telefòn Imèl
Chèf Ofisye Finans Masiel Jordan (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè, Sibvansyon ak pwogram ki gen rapò Christopher Sante (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Direktè Marelyn Fonseca  (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè Akizisyon Walter Callahan (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè Pewòl Mareleyn Fonseca (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Resous Imèn
Tit non Telefòn Imèl
Asistan Sipèentandan Maricel Goris (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Resous Imèn Yolanda Fonseca (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Pewòl / Espesyalis Prezans Kristin Marino (KOUMAN) 978-9750 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Lisans Lisa Lanteigne (KOUMAN) 978-9750 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Verifikasyon Travay / Nouvo Anbochaj Joan Milone (KOUMAN) 978-9750 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis HR Jozèf Belanger (KOUMAN) 978-9750 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis HR Nilka Perez (KOUMAN) 978-9750 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan HR

George Rodriguez

(KOUMAN) 978-9750 xXUM

Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Sistèm enfòmasyon ak teknoloji (IS&T)
Tit non Telefòn Imèl
Ofisye Chèf Operasyon Odanis M. Hernandez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Long Nguyen (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Ede Biwo Ede Biwo (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Direktè Tony Le (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Senior Network Analyst Logan Arias (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
IT Espesyalis Cristian Manzano (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Relasyon Media / Kominikasyon / LPS Media / Sant Pwodiksyon
Tit non Telefòn Imèl
Relasyon medya (Demann pou laprès) Chris Markuns (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè, LPS Media David Pekarski (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis medya, LPS Media Suzanne Carey-Fernandez (KOUMAN) 978-722 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Sant Pwodiksyon Melissa VanDerVeer (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Sèvis nitrisyon
Tit non Telefòn Imèl
Ofisye Chèf Operasyon Odanis M. Hernandez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Sèvis Nitrisyon Carol Noonan (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Biwo Sèvis Sipò Elèv
Tit non Telefòn Imèl
Asistan Sipèentandan Arlene Reidinger (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Edikasyon Espesyal – Zòn 1 Marlena Ysalguez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Edikasyon Espesyal – Zòn 2 Larisa Perez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Edikasyon Espesyal – Zòn 3 Kimberly Kozak (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Direktè Zòn Edikasyon Espesyal (Zòn 3) Joanne Anderson (978) 975-5900  Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Edikasyon Espesyal – Zòn 4 Carla Chioda (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Sante Konpòtman Brittany Lynch (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Sèvis Sante Nancy Walsh (978) 975-5900 Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè Operasyon - Zòn 1 & 2 Venecia Colon (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè Operasyon - Zòn 3 & 4 Alexandra Drew (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Administratif pou Dosye Elèv ak Relve nòt Daisy Vega (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Ranbousman MuniHeath Vivian Bonet (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Kowòdonatè Deyò Distri a Susan Celia (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Kontra ak akizisyon Yolanda Baez-Rivera (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Travay Biwo Mayra Nunez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

transpòtasyon
Tit non Telefòn Imèl
Biwo Transpò Kontak Biwo (978) 975-2777 Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Ofisye Chèf Operasyon Odanis M. Hernandez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè Transpò

Leticia Guadalupe

(KOUMAN) 978-975 xXUM

Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top

Sekirite Lekòl la
Tit non Telefòn Imèl
Manadjè Sekirite Lekòl la David hernandez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top