Evènman Wetherbee

fanmi souri nan evènman lekòl la

Wetherbee School te salye Elèv ki pale plizyè lang nan yon evènman anvan vakans ivè a. Fanmi yo ak elèv k ap aprann lang angle yo te revize pwogrè yo jiskaprezan ane sa a. Yo te bay materyèl itil an angle ak panyòl epi fanmi yo te kapab pran plezi ansanm.