Evènman Elemantè South Lawrence East

Yon fanmi kanpe devan balon ki gen fòm yon kè.

South Lawrence East Elementary te danse yon tanpèt nan Sweetheart Dance 11 fevriye. 

Elèv k ap fè afich baskètbòl.

Mèkredi 25 janvye, elèv twazyèm ane nan South Lawrence East Elementary Schooll patisipe nan yon match baskètbòl UMASS Lowell River Hawk pou fanm. UMASS Lowell te jwe Maine. Malgre ke River Hawks te rive kout, etidyan yo te kontan pou yo aplodi ekip fanm UMASS la.

gwoup pwofesè

Yo te envite pwofesè premye ane yo pou yo te òganize yon raf “Love Note” chak semèn nan South Lawrence East Elementary. Elèv yo touche tikè raf pou bon konpòtman yo ak sitwayènte yo.

De elèv ak Santa

Dejene ak Santa te retounen nan South Lawrence East Elementary School samdi 10 desanm. Yo te kreye atizana, yo te chante chante, yo te bwè chokola cho, epi moun k ap ede Santa te pran foto elèv ak Santa li menm.

anplwaye ak elèv ak nouvo manto

Cradles to Crayons te pote nouvo manto elèv nou yo jis a tan pou move tan frèt la. Nou rekonesan pou jenerozite ou. Bòn Jou Aksyon de Gras, Cradles to Crayons ak tout fanmi nou yo.