Evènman anèks lekòl pou etid eksepsyonèl

foto elèv ki devan yo oswa siy akeyi

Atravè Unified Champ Schools, SES Annex gen yon patenarya ak Bruce School la. Gwoup etidyan Bruce ak Anèks yo te pentire yon miral WELCOME nan Anèks la, nan limyè de selebre Neurodivèsite.