Anba a gen fòm(yo) ki gen rapò ak Sekirite Lekòl la.