Evènman Rollins

elèv ak zanmi ak nouvo sweatshirts

Zanmi nou ki nan Kiwanis vin li pou nou chak mwa, men jodi a yo sezi tout elèv ak anplwaye ak bèl sweatshirt sa yo! Yo di "Rollins Early Childhood Center" sou devan epi yo gen logo bèl gwoup ki te bay yo - Kiwanis ak Bank of New England.

Mèsi anpil zanmi nou yo Mesye Robert ak Mesye Roberto ak tout moun ki nan Kiwanis ak Bank of New England!

foto elèv ak 2 adilt ki mete nouvo jakèt sezon fredi

Mèsi konpayi IANS pou kado jou ferye ou yo!

Elèv Rollins yo te reyini ansanm pou selebre Special Olympics yo epi pou yo te yon Lekòl Chanpyon Unifed.

nonm chita sou chèz kenbe yon liv devan klas timoun yo

Rollins te akeyi Jeffrey Sanchez, ansyen manm Chanm Reprezantan Massachusetts la depi 2003 pou rive 2019, pou l li avèk nou nan selebrasyon JUMPSTART READ FOR DOSYE! Mèsi Mesye Sanchez pou pataje nan rèv nou.