Evènman Rollins

Elèv Rollins yo te reyini ansanm pou selebre Special Olympics yo epi pou yo te yon Lekòl Chanpyon Unifed.

nonm chita sou chèz kenbe yon liv devan klas timoun yo

Rollins te akeyi Jeffrey Sanchez, ansyen manm Chanm Reprezantan Massachusetts la depi 2003 pou rive 2019, pou l li avèk nou nan selebrasyon JUMPSTART READ FOR DOSYE! Mèsi Mesye Sanchez pou pataje nan rèv nou.