Bilding Parthum

Nan Parthum Elementary School nou pran PRIDE nan tout sa nou fè. Nou enkòpore PRIDE sa a atravè valè lekòl nou an:

P ki jan prepare Aprann R aji ak respè I mennen ak entegrite D abòde ak detèminasyon E reyalize ekselans