Evènman Elemantè Oliver

elèv yo fè desen

Elèv elemantè Oliver nan klas Madam Silvia t ap pratike fòm yo pandan y ap aprann sou bato Viking yo ak dekorasyon espesyal yo te itilize yo. Trè kreyatif!