OSSS Logo

Biwo Sèvis Sipò pou Elèv la bay sipò ki nesesè pou tout timoun yo pwospere akademikman, sosyalman ak emosyonèlman. Pwogram nou an konsantre sou sipò pou sante ak byennèt elèv yo, pratik enklizif, aprantisaj sosyal-emosyonèl, ak sipò pou elèv ki gen andikap. Misyon vital Biwo Sèvis Sipò Elèv la se asire ke li fonksyone anba kwayans ke yon pratik divès, ekitab, enklizif, ak afè ki fòme fason nou sipòte fanmi yo ak pitit yo.

Kontak Biwo Sèvis Sipò pou Elèv yo
Tit Non Telefòn Imèl
Asistan Sipèentandan Arlene Reidinger (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Zòn Edikasyon Espesyal (Zòn 1) Marlena Ysalguez (978) 975-5900 x25703 Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Zòn Edikasyon Espesyal (Zòn 2) Larisa Perez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Zòn Edikasyon Espesyal (Zòn 3) Joanne Anderson (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Zòn Edikasyon Espesyal (Zòn 4) Leah Salloway (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Sante Konpòtman Brittany Lynch (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Edikasyon Enklizyon Danielle Archambeault TBA Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Anplwaye ak Devlopman Pwofesyonèl Kimberly Kozak (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Sèvis Sante Nancy Walsh  (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Direktè Sèvis Sante Sara Banville (KOUMAN) 978-722 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Kowòdonatè Deyò Distri a Susan Celia (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top