Prezantasyon konsepsyon bay Komite bilding Leahy Elementary School

Dokiman ki montre dat reyinyon ak dat pwojè pou Leahy School Building Project


Prezantasyon Elemantè Leahy bay Lawrence Alliance for Education

Slide prezante nan LAwrence Alliance for Education Meeting.


Reyinyon Konsèy Vil la

Slide prezante nan Reyinyon Konsèy Vil la.


Afich lekòl Lawrence Leahy

Yon afich enfòmasyon sou sa ki te kòmanse pwojè sa a ak kisa pou atann de li.


Manm Komite Bilding Lekòl Elemantè Leahy

 • Majistra Brian A. DePeña, Prezidan
 • Juan Rodriguez, Sipèentandan Pwovizwa LPS
 • Patricia Mariano, Manm Komite Lekòl LPS
 • Marcos Devers, Manm, Kominote – Achitekti, Jeni ak Eksperyans Konstriksyon
 • Ethel Cruz, LPS, Direktè Lekòl Elemantè Leahy
 • Amanda Forbes, LPS, Direktè UP Academy Leonard School
 • Robin Finn, LPS Leonard Middle School
 • Gloribel Gonzalez, Manm, Kominote - Edikatè Felix
 • Odanis Hernandez, LPS, Ofisye anchèf operasyon
 • Masiel Jordan, LPS, Ofisye Chèf Finansye
 • Christopher Merlino, LPS, Direktè Enstalasyon yo
 • Walter Callahan, LPS, Direktè Akizisyon