Leahy Evènman

gwoup elèv ak anplwaye k ap resevwa don

Elèv ak anplwaye Leahy vle voye yon gwo "Mèsi" bay Rotary Club la ak Target Methuen pou don jenere yo nan chapo ak gan kenbe elèv nou yo cho sezon fredi sa a. 

Manm Rotary Club Sean Murphy ak Ron Hil te pote bèl, nouvo ekipman Winter sa a pou nou semèn pase a. Nou apresye yon don jenere konsa!

elèv yo ak anplwaye ki gen don manto

Leahy School te resevwa plizyè santèn manto Rotary Club la te bay nan yon don trè jenere ak alè. Manto sa yo pral kenbe anpil elèv cho nan move tan an frèt. Mèsi Rotary Club pou bèl kado sa a.

elèv ki gen desen nan pwochen nouvo lekòl la

Jounen eksitan nan Leahy School semèn sa a. Tout moun ki te enplike nan pwojè pou konstwi yon nouvo Leahy School te reyini pou rann bagay yo ofisyèl ak siyati Majistra a. Elèv yo pral gen yon nouvo etablisman modèn nan kèk ane apre konstriksyon.

Felisitasyon ak travay byen fèt!