Orè lekòl segondè Lawrence

8:00- 2:50 pm

 

 

Telefòn

Tèminal (978) 975-2750

Enskripsyon (978) 946-0702

Faks (978) 722-8500

adrès

70-71 N Pawas Road

Lawrence, MA 01843

Facebook: Lawrence.LHS.Lancer

Instagram: lawrencelancersbb

Sit entènèt: www.lawrencehs.org

YouTube: Lawrence High School