Evènman Lawlor

etidyan ak pwojè atizana kè

Lawlor School fè atizana pou pataje ak Veteran yo epi remèsye.

"Veteran yo se kè Amerik la"

Foto nan salklas

Klas jadendanfan Mesye C nan Lawlor ap aprann nouvo bagay!