Depatman Sistèm Enfòmasyon ak Teknoloji Lekòl Piblik Lawrence (IS&T) bay lidèchip teknolojik nan jesyon ak distribisyon enfòmasyon lè li bay pwodwi ak sèvis ekselan ak pri efikas pou sipòte misyon Lekòl Piblik Lawrence yo.

IS&T pran angajman pou l sèvi biwo distri a, pwofesè lekòl la, anplwaye yo ak elèv yo lè li bay sèvis enfòmatik serye ak efikas nan yon anviwònman an sekirite nan atenn objektif sa yo:

 • Asire bon fonksyonman rezo òdinatè Distri a nan lajè band ki pi rapid ki disponib
 • Bay sipò teknik rapid nan tout òdinatè Distri a pou minimize tan yo
 • Ede lekòl yo ak lòt depatman yo nan rechèch ak pwokire pi bon teknoloji ki disponib pou kourikoulòm ak objektif ansèyman
 • Fè rekòmandasyon bay Biwo Sipèentandan an pou pwoblèm ki gen rapò ak teknoloji lekòl la

IS&T avèk èd Celt, Comcast, ak Verizon, kounye a kenbe ak sipòte yon rezo lajè (WAN) ak koneksyon fib soti nan Sant Done Distri a ak tout lekòl yo. Koneksyon fib la konekte tout lekòl yo ak Sant Done Distri a pou tout lekòl yo ka jwenn aksè nan Entènèt la atravè yon koneksyon 500mbps Comcast atravè Celt. Tout koneksyon rezo ki soti nan Sant Done Distri a ansanm ak òdinatè biwo lekòl yo se Ethernet 100Mbps eksepte lekòl segondè ki gen yon 1GigE sou Desktop la. Kounye a nou ap planifye pou aplike san fil nan lekòl yo pou laptops ak virtualize sèvè pou ekonomize enèji. 

Pifò nan salklas nou yo gen omwen kat òdinatè (twa pou elèv yo ak youn pou pwofesè a) ki konekte nan rezo lekòl la epi yo gen aksè kontwole entènèt la. Chak laboratwa lekòl gen 30 òdinatè ak omwen yon enprimant. Gen kèk nan aplikasyon yo nan tout sistèm nan kouri nan lekòl yo:

 • AS400
 • Munis
 • Carnegie Aprantisaj Matematik
 • Fast Forword pa Aprantisaj Syantifik
 • Fastt Matematik
 • Vilaj Aprantisaj
 • Plato aprann atravè entènèt
 • PowerSchool
 • Scholastic READ180 Entèvansyon Lekti
 • Sistèm 44
 • Waterford pa Pearson Digital Learning

Yon nouvo sistèm telefòn enplemante pa IS&T pèmèt tout anplwaye gen aksè a pwòp bwat vokal pa yo, ki asire pi bon kominikasyon ant lekòl yo ak paran yo ak pami anplwaye lekòl yo. Enfrastrikti rezo a tout antye te modènize tou ak dènye teknoloji ki disponib pou akomode demann ogmante nan itilizasyon rezo lekòl la. Yon sistèm konferans videyo Tandberg aplike pi plis si se pa tout lekòl yo pou yo ka konferans sou videyo ak kote tankou NASA oswa ale nan pwomnad vityèl.

Sistèm Enfòmasyon ak Anyè Teknoloji

Sistèm enfòmasyon ak teknoloji (IS&T)
Tit Non Telefòn Imèl
Ofisye Chèf Operasyon Odanis M. Hernandez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Direktè Long Nguyen (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Ede Biwo Ede Biwo (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Direktè Tony Le (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
IT Espesyalis Cristian Manzano (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top


Ede Biwo

Tout pwoblèm ak demann ki gen rapò ak òdinatè yo ta dwe dirije nan biwo èd òdinatè a nan 978-975-5952, oswa ekst. 25368 nan nenpòt telefòn LPS, oswa Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.. Biwo Èd Odinatè a sitiye nan dezyèm etaj la nan Lawrence High School Campus dèyè bibliyotèk la.

 

tèks ki li sipò teknoloji
Soumèt yon tikè biwo èd

tèks ki li baz konesans
Tcheke baz Konesans nou an

 

Top


Règleman ki gen rapò ak IS&T

Top


Pifò rechèch aktyèl sou aplikasyon teknoloji ki baze sou òdinatè nan edikasyon K-12 rapòte ke teknoloji se yon mwayen, pa yon fen; li se yon zouti pou atenn objektif ansèyman, se pa yon objektif nan tèt li. Nan monn jodi a, teknoloji ki baze sou òdinatè se pa yon bagay ki pi bon, men se yon eleman enpòtan nan nenpòt kourikoulòm modèn. Faktè ki repete parèt nan literati a kòm eleman enpòtan pou itilize teknoloji avèk siksè gen ladan sa ki annapre yo:

 • Teknoloji pi byen itilize kòm yon sèl eleman nan yon efò refòm ki gen baz.
 • Pwofesè yo dwe byen fòme pou yo sèvi ak teknoloji.
 • Pwofesè yo ka bezwen chanje kwayans yo sou ansèyman ak aprantisaj.
 • Resous teknolojik yo dwe ase ak aksesib.
 • Itilizasyon efikas teknoloji mande pou planifikasyon ak sipò alontèm.
 • Teknoloji ta dwe entegre nan kad kourikoulòm ak ansèyman an.

Top


Microsoft Outlook 2010

Aksè entènèt pespektiv

 • Kreye nouvo imel
 • Sèvi ak liv adrès
 • Reponn nan imèl
 • Voye imel
 • Kreye Dosye
 • Chanje Password
 • Kreye Règ
 • Kreye Siyati
 • Chanje tèm
 • Kreye repons otomatik yo
 • Chanje Pann Preview

Top