Evènman Elemantè Frost

frost ele logo

Evènman Akèy Jadendanfan

Ki moun ki: Tout nouvo elèv jadendanfan ak fanmi yo

Lè: Jedi, 25 Out 4-5pm

Ki kote: Frost School nan 33 Hamlet Street

Ki sa: Tan deyò pou entwodiksyon, aktivite amizan, ak pataje enfòmasyon epi answit antre nan salklas yo epi rankontre pwofesè yo. Anplis, tout elèv yo pral resevwa yon sakado gratis ak yon nouvo liv.