Depatman Finans trete tout Bidjè, akizisyon, Kont peyab, Pewòl ak Grant operasyon pou distri Lekòl Piblik Lawrence (LPS). Ekip nou an dedye a ekselans nan sèvis kliyan pou moun ki gen enterè entèn ak ekstèn nou yo ak objektif pou satisfè bezwen finansye kominote LPS la. Biwo finans la responsab pou kowòdone ak fè aktivite finansman fonksyònman, bidjè ak pwogramasyon pou tout LPS ki gen ladan pwojè eta ak federal pou plizyè ane. Misyon nou se sèvi ak resous finansyè yo bay yo pou siksè elèv nou yo ak kominote LPS la. Nou pral fè efò pou bay done finansye ki pi serye ki ranfòse ekonomi LPS nou an ak rezilta yo.

 

Bidjè anyèl LPS se yon deklarasyon priyorite depatman an – yon deklarasyon sou fason pou distribye resous finansye ki egziste yo. Gen plizyè sous finansman ki gen ladan bidjè fonksyònman ak finansman sibvansyon. Bidjè fonksyònman an pèmèt LPS fonksyone chak jou lè li peye pou depans renouvlab pou pwogram ak sèvis, konpansasyon anplwaye, lwaye, sèvis piblik, founiti, asirans pami lòt depans.  

 

Anyè Depatman Finans

Finans ak Bidjè
Tit Non Telefòn Imèl
Chèf Ofisye Finans Ariel perez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Direktè nan
Finans ak Bidjè
Mareleyn Fonseca (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

 

Kont Peye
Tit Non Telefòn Imèl
Kont peyab Fournisseurs AZ - Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Senior
(Machann: Q – Z) 
Eileen Castle (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Senior
(Machann: A - H) 
Mercy Perez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Senior
(Machann: I – P)
Iris Rivera (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

 

Pewòl
Tit Non Telefòn Imèl
Pewòl Manadjè Kristin Marino (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Senior Payroll Jamiles DeLaCruz (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Senior Payroll oscar jimenez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

 

sibvansyon
Tit Non Telefòn Imèl
Direktè, Sibvansyon ak pwogram ki gen rapò Christopher Heath (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè Sibvansyon Paula Britton (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Grant Senior Edison Urena (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Grant Pamela Jimenez (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

 

akizisyon
Tit Non Telefòn Imèl
Direktè Akizisyon Walter Callahan (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Akizisyon Senior Jennifer Ossers (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

 

 

Top

 

Top