Misyon nou

Family Resource Center (FRC) asire elèv nou yo ak fanmi nou yo gen pi gwo konesans ak aksè a resous esansyèl nan kominote a ak lekòl yo pou adrese pwoblèm sosyal, akademik, sante ak ekonomik.
 
Pwofesè k ap ede elèv

Depatman

 

Inisyativ

  • Lyezon Angajman Fanmi 
  • Family Engagement Partnership Council (FEPC)
  • Lawrence Family Institute pou Siksè Elèv (LFISS)
  • Lawrence aprann!
  • Lawrence Working Families Inisyativ
  • Konsèy Prezidan

 

Orè regilye nan operasyon

Pa randevou sèlman

  • Lendi - Vandredi, eksepte Jedi: 8:00 AM - 4:30 PM
    Jedi: 12:00 PM - 6:30 PM

Enskripsyon Elèv pou Klas PK-12

Pou enskri pitit ou a oswa pou w jwenn plis enfòmasyon sou enskripsyon elèv, tanpri tcheke Paj Enskripsyon an isit la.