Depatman Enstalasyon Lekòl Piblik Lawrence ak Jesyon Plant yo sipèvize operasyon chak jou nan 24 bilding anba ejid Komite Lekòl Lawrence. Objektif depatman an se bay yon bon jan kalite anviwònman aprantisaj pou tout elèv, anplwaye yo ak fanmi yo lè yo asire tout enstalasyon yo disponib, pwòp epi fonksyone byen pou tout moun ki okipe bilding yo. Gen kèk nan responsablite depatman an gen ladan, men yo pa limite a:

  • Reponn a tout ijans ak demann
  • Fè antretyen woutin ak prevantif nan estrikti bilding ak lakou
  • Kenbe envantè egzat nan founiti ak ekipman gadyen
  • Bay sèvis nan tout distri a, tankou: netwayaj ak dezenfekte, fatra ak resiklaj, chofaj ak refwadisman.
  • Patisipe nan planifikasyon ak konstriksyon distri a

Depatman Jesyon Enstalasyon ak Plant yo travay kole kole ak Depatman Travo Piblik Vil Lawrence—ki responsab pou reparasyon pou tout bilding vil yo—pou kontwole soumèt lòd travay pou reparasyon ak amelyorasyon kapital nan tout bilding lekòl yo.

Jesyon Enstalasyon yo
Tit Non Telefòn Imèl
Direktè Jesyon Enstalasyon Christopher Merlino (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè, Enstalasyon & Plant Timote Caron (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Manadjè, Enstalasyon & Plant Eric Pascal (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Asistan Administratif Gloria Blanchette (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Anba a gen fòm (yo) pou lwe enstalasyon lekòl yo.