Manman ak pitit fi nan reyinyon an

South Lawrence East Elementary te òganize yon reyinyon angajman fanmi nan dat 21 septanm 2023. Fanmi yo te pataje espwa yo ak vizyon yo pou elèv yo ane lekòl k ap vini an. Mèsi ak tout fanmi ki te asiste.