Nouvèl Distri a

Kòd QR pou kòmanse ak Fwa Anbochaj Anpèsonan

Lawrence Public Schools ap anboche! Kòmanse itilize lyen ki anba a.

http://bit.ly/3mzKiQ8

 

elèv ki kenbe kat

Elèv premye ane nan Wetherbee School la ap pratike konpetans yo ekri epi voye nòt pozitif nan klas 5yèm ane a pandan y ap pare pou pran MCAS la. Yon bon fason pou sipòte lekòl ou a. Nou konnen ke tout moun pral "fè pi byen yo nan tès la".

foto elèv ak travay atistik

Felisitasyon pou Breisli Guzman Atis nou an nan semèn nan Arlington Middle School! Ala yon pwojè bèl fè yon 3D toujou nan fwi nan Pestèl lwil oliv sou yon kolaj jounal!

 

elèv k ap fè sou sèn nan Lagoon

Felisitasyon pou Pwogram Teyat Lekòl Segondè Lawrence nan yon vwayaj ki gen siksè nan Festival Nasyonal Art Pèfòmans pandan vakans Fevriye a. Pèfòmans yo nan The Wiz te genyen plizyè prim, tankou Ekselans nan atistik, pi bon solis fi pou Arkida Saiwai, ak meday pi bon pèfòmans pou Caroline Rodriguez, Jasslyn Rodriguez, ak Arkida Saiwai.