Orè lekòl Breen

Pre-K (Sesyon AM) 7:50 am - 10:35 am

Pre-K (Sesyon PM) 12:05 pm - 2:50 pm

Jadendanfan 7:50 am - 2:50 pm

 

Telefòn

Tèminal (978) 975-5932

Faks (978) 722-8520

adrès

114 Osgood Street

Lawrence, MA 01843

Facebook: JohnBreenSchool

YouTube: Lekòl Breen