Breen Evènman

mo yo Be Kind eple sou kloti

Jodi a tout elèv Kindergarten nan Lekòl John Breen selebre Jounen Mondyal Jantiyès!

elèv ki chita atè

Heidi Delucia li Nigel and the Moon nan klas jadendanfan Breen li pou Jounen Read Across America.

anplwaye lekòl la ak elèv yo nan kostim

Elèv yo ak anplwaye yo te pran plezi abiye Halloween sa a nan Breen School.