LPS News & Events

LPS Videyo

Branche lè gradyasyon an kòmanse pou w wè emisyon seremoni gradyasyon LHS 2023 la an dirèk.

Rankontre manm 2023 Frost Middle Honor Society la.

Lawrence High School ti gason volebòl - jwe sou 5-22-23.

Rankontre cadet Lawrence High Schools nan pwogram JROTC.

Lawrence High School ti gason volebòl vs CCHS - jwe sou 5-15-23.

Rankontre manm ekip tenis tifi ak ti gason LHS yo.

Upcoming Evènman

6 Jun
Orè Kafe ak Sipèentandan Pwovizwa Rodriguez
Dat 6 jen 2023, madi 05: 30PM - 06: 30PM
10 Jun
2023 jen mache mobil
10 jen 2023, samdi 10: 30AM - 11: 30AM
17 Jun
Jounen Sitwayènte Lawrence
17 jen 2023, samdi
19 Jun
Juneteenth Day - Pa gen lekòl
19 jen 2023, lendi
24 Jun
Festival Kominote Art
24 jen 2023, samdi 12: 00PM - 05: 00PM
11 Nov
Jou Veteran an - Pa gen lekòl
11 novanm 2023, samdi

evènman Kalandriye