Zouti pou aksesibilite

Elèv 8yèm ane fè pwomosyon

14 Jun 2024

Gwo travay 8yèm ane ak bon ete

LPS vle swete tout elèv 8yèm ane ki soti nan onz lekòl mwayen Distri yo felisitasyon pou pwomosyon w nan Lekòl Segondè, enkli elèv Lekòl Mwayen Oliver sa yo! Pase yon bon Ete pou tout moun epi n ap wè nou pwochen Otòn!


14 Jun 2024

Gwo travay 8yèm ane ak bon ete

LPS vle swete tout elèv 8yèm ane ki soti nan onz lekòl mwayen distri yo felisitasyon...


13 Jun 2024

Sant Aprantisaj pou granmoun gradyasyon 2024

Felisitasyon pou 43 elèv ki pase GED yo ak youn ki te pase MCAS Matematik, ak 43 lòt...


13 Jun 2024

Oliver Construction Mizajou jen 2024

Kouvèti eksteryè bilding lan fini kounye a 95%. Enstalasyon awozwa dife ki graj gen...


10 Jun 2024

15 atlèt LHS Konpetisyon nan Special Olympics Ete jwèt

Pandan wikenn 8-9 jen, kenz atlèt ki soti nan Lawrence High School Special Olympics...


07 Jun 2024

Kote ak orè pou repa pandan ete 2024 gratis

Pwogram Manje Ete Gratis! 1ye jiyè - 9 out Lendi - Vandredi Dejene 7:30 - 8:30 Manje midi 11:00 -...


YouTube

Pwomosyon pou Oliver Middle School 8yèm ane

YouTube

Seremoni pwomosyon pou Frost Middle School

YouTube

Sant aprantisaj pou granmoun Lawrence gradyasyon

  • Dimanch
  • Lendi
  • Madi
  • Mèkredi
  • Jedi
  • Vandredi
  • Samdi

Atis semèn nan

travay atistik

Oratè Fashion

Kreyon koulè, kreyon koulè ak makè


foto etidyan
 

Amaya Mendez

Lekòl Leahy


wè plis Atis Semèn nan sou Flickr Lekòl Piblik Lawrence

Lawrence Public Schools Logo

Biwo Santral

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Telefòn 978-975-5900 Faks 978-722-8544

         

Sant Resous Fanmi

237 Essex Street. 4th Floor, Lawrence, MA 01840
Telefòn 978-975-5900 Faks 978-722-8551