Zouti pou aksesibilite

elèv yo nan jis karyè

21 Jan 2024

Fwa Komès ak Karyè

Gear Up te òganize Fwa Komès ak Karyè anyèl pou elèv nan Lawrence High School. Trant lekòl fòmasyon ak anplwayè te patisipe nan pataje enfòmasyon sou anpil karyè tankou HVAC, Elektrisyen, Plonbri, Swen Sante, Manifakti ak plis ankò. Klike la a pou foto evènman an.


21 Jan 2024

Fwa Komès ak Karyè

Gear Up te òganize Fwa Komès ak Karyè anyèl pou elèv nan Lawrence High School. Trant...


21 Jan 2024

Oliver Construction Mizajou Fevriye 2024

Ekip la ap kontinye enstale ankadreman ak lanvlop sou bò lès adisyon bilding lan...


15 Jan 2024

Dans amoure

Lekòl Elemantè South Lawrence East te danse lannwit lan vandredi 9 fevriye. Ala bon sa bon...


14 Jan 2024

Wetherbee 100yèm jou lekòl la

Elèv ki nan jadendanfan nan Wetherbee selebre 100yèm jou lekòl la.


09 Jan 2024

Lancer ak Ofisye Hendrick vizite Hennessey la

Elèv pwogram espesyal ki soti nan Hennessey ak zanmi antrenè yo jwenn yon vizit nan men Lancer ak...


Sòti
  • Dimanch
  • Lendi
  • Madi
  • Mèkredi
  • Jedi
  • Vandredi
  • Samdi

Atis semèn nan

travay atistik

Fwi travay ou

Kreyon koulè ak makè


foto etidyan
 

Lianna Valdez Polanco

Lekòl Segondè Parthum


wè plis Atis Semèn nan sou Flickr Lekòl Piblik Lawrence

Lawrence Public Schools Logo

Biwo Santral

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Telefòn 978-975-5900 Faks 978-722-8544

         

Sant Resous Fanmi

237 Essex Street. 4th Floor, Lawrence, MA 01840
Telefòn 978-975-5900 Faks 978-722-8551