Wetherbee događaji

nasmijana obitelj na školskom događaju

Škola Wetherbee pozdravila je višejezične učenike na događaju prije zimskih praznika. Obitelji i njihovi učenici koji uče engleski jezik pregledali su svoj dosadašnji napredak ove godine. Dobiveni su korisni materijali na engleskom i španjolskom, a obitelji su se mogle zajedno zabaviti.