Centar za obrazovne dokumente
PO Box 170116
Telefon 617 338 7171
Faks 617 338 7101
 https://cedevaluations.com/

LPS se prijavio za bespovratna sredstva za podršku pojedincima uz pomoć u školarini izvan iznosa naknade školarine koji nudi okrug. Ove stipendije zahtijevaju da se svatko tko prima pomoć u školarini za pokrivanje troškova školarine za završetak licencnih programa za dodjelu diploma posveti svom trenutnom školskom okrugu na pet godina nakon dobivanja privremene/početne licence. Ako ste zainteresirani za prijavu za LPS pomoć u školarini za licenciranje nastavnika i obvezujete se na najmanje pet godina zaposlenja kao nastavnik u LPS-u, ispunite ovo online Licensure Program Obrazac za prijavu za pomoć u školarini. Da biste se prijavili, morate primiti pismo o prihvaćanju od jednog od naših partnera/koledža/sveučilišta: Regis College, Merrimack College, UMass Lowell, Teach for America i PRPIL. Prijave će se pregledavati kontinuirano.
Zahtjev za pomoć u školarini programa licenciranja

LPS nudi nadoknadu školarine za članove Udruge Lawrence Paraprofessionals Association za fakultetske ili diplomske tečajeve od 900 USD i članove Lawrence Teachers Uniona za diplomske tečajeve do 1,250 USD.
Para Nadoknada
Naknada nastavnika