SPARK Događaji

osoba koja drži sredstvo za dezinfekciju ruku

Hvala Ecolabu na donaciji dvije palete sredstava za dezinfekciju ruku i dvije palete dezinfekcijskih maramica!