• Uprava za školske zgrade Massachusettsa
  • Grad Lawrence
  • Državne škole Lawrence
  • Anser Advisory, vlasnikov voditelj projekta
  • SMMA, Dizajner
  • Consigli Construction, Voditelj izgradnje