Projekt izgradnje škole Leahy

Kako Odjel škole Lawrence revitalizira svoje obrazovne programe, dizajn školskih zgrada koje podržavaju te programe od ključne je važnosti za stvaranje nove vizije budućnosti Lawrencea. Francis Leahy School izgrađena je 1921. godine i više ne zadovoljava potrebe učenika 21. stoljeća. Nakon što je 100 godina služila učenicima Lawrencea, škola Leahy opterećena je dotrajalom i zastarjelom infrastrukturom, koja više ne može podržavati obrazovne programe i potrebe učenika.

 

Saznajte više u Plan izgradnje škole Leahy

 

Leahy školski sat

7:50 - 2:50

 

Telefon

fiksne (978) 975-5959

Faks (978) 722-8532

Adresa

Ulica Haverhill 233, 1st i 2nd podovi

Lawrence, MA 01840

Twitter: @Leahy_School

YouTube: Škola Leahy