Alati za pristupačnost

Godine 1998. Kongres je izmijenio Zakon o rehabilitaciji iz 1973. kako bi od federalnih agencija zahtijevao da svoju elektroničku i informacijsku tehnologiju (EIT) učine pristupačnom osobama s invaliditetom. Zakon (29 USC § 794 (d)) primjenjuje se na sve savezne agencije kada razvijaju, nabavljaju, održavaju ili koriste elektroničku i informacijsku tehnologiju. Pod, ispod Odjeljak 508, agencije moraju zaposlenicima s invaliditetom i građanima omogućiti pristup informacijama usporediv s pristupom koji je dostupan drugima. Sljedeći postupak podnošenja pritužbi namijenjen je brzom i pravičnom rješavanju pritužbi u vezi s web stranicom koja uključuje diskriminaciju ili pristup na temelju invaliditeta.

Logotip javnih škola Lawrence

Središnji ured

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Telefon 978-975-5900 Faks 978-722-8544

         

Obiteljski resursni centar

237 Essex Street. 4th Floor, Lawrence, MA 01840
Telefon 978-975-5900 Faks 978-722-8551