Gabinete Asesor de Educación Especial

Mentres pasamos á seguinte fase da nosa nova Oficina de Servizos de Apoio ao Estudante, os membros do distrito escolar local, así como os líderes dos pais foron invitados a servir nun Gabinete de Defensa da Educación Especial. Anteriormente, o distrito da Escola Pública de Lawrence creou un comité directivo para considerar as necesidades dos estudantes en transición para aumentar as oportunidades de inclusión. Este comité fixo un traballo excelente e axudou a lanzar modelos sostidos e en crecemento de excelencia do programa para estudantes con autismo. Mentres seguimos considerando a nosa visión máis ampla de oportunidades inclusivas, gustaríanos establecer un gabinete de defensa que nos axude a guiar a mellora continua e a comunicación á comunidade en xeral. O gabinete agarda compartir unha definición de traballo desenvolvida recentemente para a inclusión das escolas públicas de Lawrence.

O luns, 9 de decembro, celebrouse a primeira reunión do recén creado Consello Asesor de Educación Especial.

Como parte da Axenda Inicial para o Gabinete Consultivo de Educación Especial, as Escolas Públicas de Lawrence desenvolveu unha definición para a inclusión do alumnado nos nosos centros.