arte conceptual de Oliver Building

PROXECTO EDIFICIO HENRY K. OLIVER

A nova escola Henry K. Oliver K-8 está a construírse no lugar da antiga escola primaria Oliver e conserva unha parte da estrutura histórica existente. O complexo escolar de 1,000 alumnos combinará a Escola Primaria Oliver e a Escola Secundaria Oliver baixo un mesmo teito. A cidade de Lawrence asociouse coa Massachusetts School Building Authority, da que se recibirá o reembolso parcial da subvención. A construción da nova escola continúa coa ocupación prevista para o inicio do curso académico no outono de 2025. A este proxecto incorporáronse características sostibles que se espera que reciba a designación LEED Prata do Consello de Edificación Verde dos Estados Unidos.

  • Massachusetts School Building Authority
  • Cidade de Lawrence
  • Escolas Públicas de Lawrence
  • Anser Advisory, xestor de proxectos do propietario
  • SMMA, Deseñador
  • Consigli Construción, Director de Obra