• Massachusetts School Building Authority
  • Cidade de Lawrence
  • Escolas Públicas de Lawrence
  • Anser Advisory, xestor de proxectos do propietario
  • SMMA, Deseñador
  • Consigli Construción, Director de Obra