A Oficina de Servizos de Apoio ao Estudantes ofrece o apoio necesario para que todos os nenos prosperen académica, social e emocionalmente. A nosa programación céntrase no apoio á saúde e benestar dos estudantes, prácticas inclusivas, aprendizaxe socioemocional e apoio aos estudantes con discapacidade. A misión vital da Oficina de Servizos de Apoio ao Alumnado é garantir que funciona baixo a convicción de que unha práctica diversa, equitativa, inclusiva e de pertenza configura o xeito no que apoiamos ás familias e aos seus fillos.