Cada escola secundaria do campus de Lawrence é única, pero hai características comúns coas que os estudantes deben estar familiarizados ao comezo da súa carreira na escola secundaria. Desde o inicio do noveno grao ata o momento en que se presentan os diplomas, os estudantes deben centrarse en cumprir os requisitos de graduación para estar preparados para a universidade.

Todos os estudantes da escola secundaria deben cumprir os requisitos do estado de Massachusetts, así como os requisitos de graduación das escolas públicas de Lawrence. No seguinte cadro, son os requisitos de graduación comúns ás seis escolas. Existen requisitos adicionais dentro de cada escola específica.

Inglés e Matemáticas deben cursarse todos os anos aínda que superen a cantidade necesaria para graduarse.

Todos os estudantes de Massachusetts deben aprobar as probas MCAS de inglés e matemáticas de décimo grao e un exame de Ciencias, así como obter 110 créditos de cursos obrigatorios e optativos.

 

Contactos da Oficina de Servizos de Apoio ao Estudantes
Requisitos de crédito/curso Requisitos de crédito/curso
Inglés 4 Anos
Matemáticas 4 Anos
Historia dos EUA
(Inclúe Historia e Goberno de Lawrence/Massachusetts)
2 Anos
Estudos sociais Ano 1
ciencia 3 Anos
saúde 1 Semestre
Educación Física 2 semestres
Cursos adicionais cara a graduación
(cada instituto ofrece estes cursos aliñados coa temática da escola)
2.5 Anos
MCAS en ELA, Matemáticas e STE Proficiente/Avanzado
Total de créditos Créditos 110

Fai clic aquí para ver o perfil da escola