Se estás experimentando unha emerxencia médica ou de saúde mental, temes pola túa seguridade ou pola dos demais, chama ao 911 inmediatamente. Se as súas preocupacións son de natureza menos urxente, os seguintes recursos de crise de saúde mental poden ser útiles:

O Distrito Escolar Público de Lawrence ofrece unha serie de servizos para identificar e responder a un número crecente de estudantes que están loitando con problemas sociais, emocionais e/ou de saúde mental. Os seguintes son os distintos recursos existentes no Distrito:

  • Universidade de Suffolk: prácticas de xustiza restaurativa - A xustiza restaurativa é un termo amplo que abarca un movemento social en crecemento para institucionalizar enfoques pacíficos para o dano, a resolución de problemas e as violacións dos dereitos legais e humanos. Os enfoques restaurativos buscan equilibrar as necesidades da vítima, do malhechor e da comunidade mediante procesos que preservan a seguridade e a dignidade de todos.
  • Instituto Lesley para a Sensibilidade ao Trauma - Para avanzar no desenvolvemento de ambientes seguros, de apoio e sensibles ao trauma, o Instituto Lesley para a Sensibilidade ao Trauma (LIFTS) estivo traballando directamente cos distritos escolares axudando aos educadores a comprender a dinámica do trauma agudo e crónico, os seus efectos adversos na aprendizaxe e como as escolas sensibles ao trauma poden beneficiar a todos os nenos. No noso traballo cun número crecente de distritos escolares locais e globais, asistimos a resultados notables, como menos referencias de oficinas, menos suspensións, comunidades de aula máis fortes e mellores redes de apoio para os educadores.
  • Pensa nenos - En Think:Kids, cremos que os nenos fan ben se poden. Subxacente a esta filosofía hai moitos valores fundamentais que inclúen a diversidade, a equidade e a inclusión. A filosofía asume de xeito inherente que coas ferramentas e apoios axeitados todos os nenos poden e deben ter a oportunidade de ter éxito. Polo tanto, a nosa misión é axudar a todos os mozos con problemas de comportamento, independentemente da raza, etnia, identidade de xénero, orientación sexual, relixión, capacidade ou clase. Para chegar a todos os nenos, o noso traballo debe estar dispoñible, accesible e relevante para adultos de todas as orixes.
  • Impact Sports Lab: My Mindset 360 - BREVE BIO
  • Equipo de intervención e apoio ao comportamento  
  • Conselleiros escolares 
  • Equipos de apoio ao alumnado 
  • Formación interna
  • Apoios comunitarios