Is líonra comhoibríoch é Comhairle Tu Voz de thuismitheoirí, mic léinn, príomhoidí, oideachasóirí agus ceannairí pobail atá i gcomhpháirtíocht leis an gceantar chun eolas a roinnt, foghlaim lena chéile agus óna chéile, abhcóideacht a dhéanamh, fadhbanna a réiteach, agus guth comhchoiteann a thabhairt do réitigh a fheabhsaíonn ár scoileanna.