Gach bliain, eisíonn Roinn Bunoideachais agus Meánoideachais Massachusetts cárta tuairisce do gach scoil agus ceantar sa stát. Díreach mar a thaispeánann cárta tuairisce dalta conas atá ag éirí leo i ranganna éagsúla, tá cártaí tuairisce scoile agus ceantair deartha chun a thaispeáint do thuismitheoirí agus do bhaill an phobail conas atá ag éirí le scoil nó ceantar i gceantair éagsúla. Leagann cártaí tuairisce béim ar láidreachtaí na scoile nó an cheantair chomh maith le dúshláin ar bith a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu chun a chinntiú go bhfuiltear ag freastal ar riachtanais gach dalta.

Feiceann Massachusetts teaghlaigh agus an pobal mar chomhpháirtithe tábhachtacha i rathúlacht na scoile agus d’oibrigh sé chun a chinntiú gur dearadh na cártaí tuairisce mar uirlisí éasca le húsáid a sholáthraíonn faisnéis bhríoch.

Má tá aon cheist agat faoin gCárta Tuairisce Bliantúil Scoile nó conas is féidir leat é a úsáid chun cabhrú le do leanbh fás níos láidre go hacadúil, déan teagmháil le scoil do linbh le do thoil. Beidh príomhoide agus foireann na scoile lánsásta cabhrú leat.