Ní bhaineann an polasaí príobháideachta seo ach le húsáid an láithreáin ghréasáin seo. Agus tú ag déanamh nascleanúna ar an suíomh Gréasáin seo, b’fhéidir go bhfeicfidh tú naisc a thabharfaidh, nuair a chliceáiltear orthu, tú chuig láithreáin ghréasáin eile atá á n-oibriú ag gníomhaireachtaí stáit eile agus, i gcásanna neamhchoitianta áirithe, chuig láithreáin ghréasáin atá lasmuigh de Scoileanna Poiblí Lawrence. Tá polasaithe príobháideachais aonair ag na suíomhanna gréasáin eile seo atá curtha in oiriúint do na hidirghníomhaíochtaí atá ar fáil trí na suíomhanna sin. Molaimid go láidir duit na polasaithe príobháideachais do gach suíomh Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu a léamh trí nasc ar bith atá ar an láithreán seo.

Ag an suíomh Gréasáin seo, déanaimid ár ndícheall do phríobháideachas a chosaint chomh fada agus is féidir. Mar sin féin, toisc go bhfuil cuid den fhaisnéis a fhaighimid tríd an suíomh Gréasáin seo faoi réir an Dlí Taifead Poiblí, Caibidil 66, Dlíthe Ginearálta Massachusetts, Alt 10, ní féidir linn príobháideacht iomlán a chinntiú. Féadfar faisnéis a sholáthraíonn tú dúinn tríd an suíomh seo a chur ar fáil don phobal faoin dlí sin. Cuireann an polasaí seo in iúl duit an fhaisnéis a bhailímid uait ar an láithreán seo agus cad a dhéanaimid leis. Bunaithe ar an eolas seo, is féidir leat rogha eolasach a dhéanamh maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo.

Faisnéis a Bhailiú agus a Stóráil go Uathoibríoch ag an Suíomh seo

Bailíonn agus stórálann an suíomh seo freisin do sheoladh “Prótacal Idirlín (IP)” (nach n-aithníonn tú mar dhuine aonair) ar feadh tréimhse éiginnte, chomh maith le faisnéis faoi dháta agus am do chuairte, cibé an bhfuil comhad a d’iarr tú ann, agus conas a aistríodh go leor "bearta" faisnéise chugat thar an nGréasán ón suíomh seo. Bainimid úsáid as na sonraí seo chun minicíocht na gcuairteanna ar an suíomh seo agus an tóir atá ar na leathanaigh agus ar na feidhmeanna éagsúla a mheas.

Ina theannta sin, féadfaimid uirlisí anailíse tríú páirtí a úsáid chun faisnéis a bhailiú faoi úsáid an tsuímh seo. Bailíonn na huirlisí seo faisnéis ar nós cé chomh minic is a thugann úsáideoirí cuairt ar an suíomh seo, cad iad na leathanaigh a dtugann siad cuairt orthu nuair a dhéanann siad amhlaidh, agus cé na suíomhanna eile a d’úsáid siad sular tháinig siad chuig an suíomh seo. Ní úsáidimid an t-eolas a fhaighimid ó na huirlisí seo ach amháin chun an suíomh seo a fheabhsú. Ní bhailíonn na huirlisí anailíse a úsáidimid ach an seoladh IP a shanntar duit ar an dáta a thugann tú cuairt ar an suíomh seo, seachas d’ainm nó faisnéis aitheantais eile. Ní chuirimid an fhaisnéis a bhailítear trí úsáid na n-uirlisí anailíse le chéile le faisnéis inaitheanta phearsanta. Cé go gcuireann na huirlisí anailíse fianán marthanach ar do bhrabhsálaí gréasáin chun tú a aithint mar úsáideoir uathúil an chéad uair eile a thugann tú cuairt ar an suíomh seo, ní féidir le haon duine ach an soláthraí anailíse tríú páirtí an fianán a úsáid. Is féidir leat cosc ​​a chur ar an soláthraí anailíse tú a aithint ar chuairteanna fillte ar an suíomh seo trí fhianáin ar do bhrabhsálaí a dhíchumasú.

Fianáin

Baineann Scoileanna Poiblí Lawrence úsáid as "fianáin" chun an taithí ar ár Láithreán a fheabhsú agus chun sonraí anailíse a bhailiú. Is comhaid téacs iad fianáin a chuirimid i mbrabhsálaí do ríomhaire, do ghléas soghluaiste, do thaibléad nó do ghléis eile chun cabhrú linn feabhas a chur ar ár rochtain ar ár Suíomh agus chun cuairteoirí chuig ár Suíomh a aithint arís. Is féidir le fianáin cur ar ár gcumas freisin leasanna na gcuairteoirí ar ár Láithreán a rianú agus díriú orthu chun an taithí ar ár Láithreán a fheabhsú. Cuirimid fianáin chun úsáid an tSuímh a thuiscint agus chun an t-ábhar ar ár Láithreán a fheabhsú. Ina theannta sin, féadfaimid úsáid a bhaint as seirbhísí tríú páirtithe chun faisnéis gan ainm a bhailiú agus a úsáid faoi do chuairteanna ar ár Suíomh agus faoi do idirghníomhaíochtaí leis, trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí amhail fianáin chun taithí a phearsantú. Ní stórálann fianáin faisnéis phearsanta fút, ach amháin má sholáthraíonn tú go deonach é. 
Ní bhailíonn Scoileanna Poiblí Lawrence aon fhaisnéis phearsanta fút ach amháin má sholáthraíonn tú an fhaisnéis sin go deonach trí ríomhphost a sheoladh, foirm iarratais nó foirm chláraithe imeachta a chomhlánú, nó iarratas ar líne a chomhlánú.
Úsáideann láithreán Scoileanna Poiblí Lawrence “fianáin seisiúin” sealadacha chun eispéireas feabhsaithe do chuairteoirí a chruthú. Mar shampla, úsáideann suíomh Gréasáin Scoileanna Poiblí Lawrence fianáin seisiúin chun tacú lena ghnéithe inrochtaineachta, a ligeann d’ár n-úsáideoirí go léir rochtain chomhionannais a bheith acu chun ár suíomh a nascleanúint a d’fhéadfadh, nó nach mbeadh sé deacair acu, nó nach mbeadh sé deacair acu, nó nach mbeadh sé deacair acu, nó nach mbeadh sé deacair, láithreán Lawrence Public Schools a fheiceáil nó a nascleanúint. Ní stóráiltear na fianáin seo ach sa chuimhne agus scriostar iad nuair a dhúntar brabhsálaí an úsáideora.

Úsáideann láithreán Scoileanna Poiblí Lawrence “fianáin sheasmhacha.” Is é cuspóir na bhfianán leanúnach seo ná sonraí a bhailiú agus a chomhiomlánú maidir le gníomhaíocht cuairteoirí an tsuímh, rud a ligeann dúinn ár seirbhísí láithreán gréasáin a mheas agus a fheabhsú go leanúnach. Mar shampla, úsáideann suíomh Scoileanna Poiblí Lawrence “fianáin sheasmhacha” chun tacú le logáil cuairteoirí a choinneáil ar cé a úsáideann láithreán Scoileanna Poiblí Lawrence. Féadfaidh tú rogha a dhéanamh na fianáin leanúnacha a dhíchumasú. Tabhair faoi deara, áfach, go bhféadfadh sé go gcuirfí isteach ar do chumas féachaint ar ghnéithe áirithe den suíomh Gréasáin seo nó idirghníomhú leo má dhíchumasaítear fianáin leanúnacha.

Féadfaidh tú fianáin a dhiúltú ach iad a mhúchadh i do bhrabhsálaí. Seans go mbeidh do bhrabhsálaí socraithe freisin gan glacadh le fianáin.

Do Fhaisnéis Inaitheanta Pearsanta a Scaipeadh

Ní dhíolaimid aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta a bhailítear tríd an suíomh Gréasáin seo nó a chuirtear isteach ar shuíomh Gréasáin Lawrence Public Schools trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo. Mar sin féin, a luaithe a chuireann tú faisnéis inaitheanta phearsanta isteach go deonach tríd an suíomh Gréasáin seo, féadfaidh Scoileanna Poiblí Lawrence, dá rogha féin, do chuid faisnéise a roinnt le tríú páirtithe. Cé nach nochtfaidh Scoileanna Poiblí Lawrence go ginearálta faisnéis dá leithéid do thríú páirtithe, féadfaidh siad amhlaidh a dhéanamh dá rogha féin. Ina theannta sin, nochtfar an fhaisnéis a chuireann tú isteach go deonach freisin d’fhostaithe nó d’oifigigh Lawrence Public Schools, nó dóibh siúd atá faoi chonradh le Scoileanna Poiblí Lawrence, a bhfuil “gá eolas” acu ar do chuid faisnéise chun críocha a bhfreagrachtaí poist a chomhlíonadh agus ag freagairt d'iarratais.

Naisc chuig Suímh Eile

Tá naisc chuig suíomhanna eile ar an Suíomh seo. Níl Scoileanna Poiblí Lawrence freagrach as cleachtais phríobháideachta ná as ábhar suíomhanna gréasáin eile dá leithéid. Molaimid duit a bheith ar an eolas nuair a fhágann tú an Suíomh seo chun na ráitis phríobháideachais chuig láithreáin ghréasáin eile a léamh.

Teorainn le Dliteanas

Glacann an t-úsáideoir gach freagracht agus riosca as úsáid an tSuímh seo agus an Idirlín i gcoitinne. Ní bheidh Scoileanna Poiblí Lawrence, nó aon duine a bhfuil baint acu le cruthú nó cothabháil an tSuímh seo, faoi dhliteanas i leith aon damáiste díreach, indíreach, teagmhasach, speisialta nó iarmhartach, brabúis chaillte, nó damáistí ar bith eile lena n-áirítear, gan teorainn, damáistí a eascraíonn as; an úsáid nó an neamhábaltacht an Suíomh a úsáid nó rochtain a fháil air agus/nó aon suíomhanna Gréasáin eile atá nasctha leis an Láithreán seo; spleáchas an chuairteora ar aon fhaisnéis a fhaightear tríd an Suíomh; nó botúin, easnaimh, cur isteach, scriosadh comhad, víris, earráidí, lochtanna, nó aon teip feidhmíochta, teip cumarsáide, goid, scrios nó rochtain neamhúdaraithe. I stáit nach gceadaíonn na teorainneacha dliteanais thuas, déanfar dliteanas a theorannú a mhéid a cheadaítear de réir an dlí.

Athruithe ar Bheartas

Fanfaidh aon fhaisnéis a bhailímid faoin mbeartas príobháideachta reatha faoi réir théarmaí an bheartais seo. Tar éis aon athruithe a bheith i bhfeidhm, beidh gach faisnéis nua a bhailímid, más ann dó, faoi réir an bheartais nua.

Eolas teagmhála

Má tá ceisteanna agat faoi do phríobháideachas agus an suíomh Gréasáin seo á úsáid agat, déan teagmháil le LPS Media, le do thoil. Tá an seoladh r-phoist a chosaint ó spambots. Ní mór duit JavaScript chumas chun féachaint air.