Sitoutumistyökalulaatikko

Tämä resurssisivu tarjoaa ohjeita ja työkaluja piirin sitoutumisarvojen ja -käytäntöjen tueksi sekä vihjelehtiä, suunnitteluneuvoja ja esimerkkimateriaaleja. Sivu ei ole kattava luettelo, vaan pikemminkin työkalupakki, jota kehitetään jatkuvasti uusien oppimisten ilmaantuessa ja joka tulisi nähdä resurssina kouluille, missä ne ovatkaan. Sinut on myös kutsuttu Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Javascript nähdäksesi osoitteen. tälle sivulle. 

Kouluja pyydetään ottamaan yhteyttä Kihlasuintiryhmän yhteyshenkilöt valmennukseen ja konsultaatioon.

 • Tervetuloa tilaisuudet
  Vastuu kumppanuudesta opiskelijoiden menestyksen palvelemiseksi jaetaan tasapuolisesti koulujen, perheiden ja opiskelijoiden kesken, mutta kouluilla on velvollisuus lähettää kumppanille kutsu. Proaktiiviset mahdollisuudet toivottaa perheet ja opiskelijat tervetulleiksi yhteisöihimme sekä tarjota resursseja ja ohjausta luovat pohjan suhteiden rakentamiselle. 
   
 • Yhteydenpito
  Piiri ja koulumme sitoutuvat viestintämenetelmiin, jotka ovat tervetulleita ja saavutettavissa opiskelija- ja perheväestöllemme. Tämä sisältää tulkkauksen, kääntämisen useille kielille sekä sen varmistamisen, että viestit ovat ilmaisia ​​ammattislangista. Viestinnän tulisi mahdollisuuksien mukaan olla henkilökohtaista ja tarjota kaksisuuntaista vuoropuhelua tai vastausta. 
   
 • Kasvatusroolit, joita vanhemmat voivat pelata oppilaiden tulosten tukemiseksi 
  Tutkimus osoittaa viisi talonmiesroolia, jotka ovat todistettuja strategioita opiskelijoiden akateemisen menestyksen tukemiseksi. Koulut voivat auttaa perheitä maksimoimalla mahdollisuudet tiedottaa, rohkaista ja tukea näitä rooleja. 
   
 • Vanhemman/perheen kumppanuus
  Monet työkalut proaktiivisten kumppanuuksien rakentamiseen perheiden kanssa alkavat ennakoivalla ja jatkuvalla viestinnällä (katso viestintätyökalut yllä). On monia tapoja jatkaa ja syventää tätä kumppanuutta. Tässä linkitettynä on vain muutamia pohdittavia tapoja.
   
 • Vanhempien/perheen yhteinen päätöksenteko
  Koulujen parantaminen onnistuu parhaiten yhteisellä päätöksentekoprosessilla, jossa ovat mukana kaikki sidosryhmät. Tasapuolinen sitoutuminen edellyttää, että koulun johtajat jakavat vallan opiskelijoiden, perheiden ja henkilökunnan kanssa. Tällaisessa mallissa koulun päätökset keskittyvät oppilaisiin ja niissä otetaan huomioon konteksti, yhteisö ja kapasiteetti. Koulut voivat edistää yhteistä päätöksentekoa luomalla osallistavia mahdollisuuksia tuoda vanhemmat, oppilaat ja opettajat yhteen yhteistä hallintoa varten. 
   
 • Opiskelijoiden ääni ja yhteinen päätöksenteko
  Oppilaiden osallistuminen päätöksentekopolitiikkaan edistää opiskelijoiden ääntä ja johtajuutta tarjoamalla sekä kouluille että opiskelijoille opastusta hallintomahdollisuuksista koulun ja piirin tasolla, ja samalla varmistaa tehokkaasti piirin lukiolaisten osallistumisen piiritason hallintoelimiin.