äiti lukemassa kahdelle pojalleen

Opi Massachusettsin oppimisodotuksista tutustumalla perus- ja keskiasteen koulutusministeriön uusiin Standards-perheoppaisiin. Perheoppaat kattavat joitain oppimisstandardeja, jotka jokainen oppilas hallitsee kullakin luokalla, ja kuinka perheet voivat auttaa heitä saavuttamaan nämä oppimistavoitteet! Oppaat sisältävät englannin kielen taiteen ja lukutaidon, matematiikan sekä luonnontieteiden ja teknologian/tekniikan standardeja.

Mistä perheet löytävät oppaat? Voit ladata oppaat osoitteesta http://www.doe.mass.edu/highstandards