Το Tu Voz Council είναι ένα συνεργατικό δίκτυο γονέων, μαθητών, διευθυντών, εκπαιδευτικών και ηγετών της κοινότητας που συνεργάζεται με την περιφέρεια για να μοιράζονται πληροφορίες, να μαθαίνουν μεταξύ τους, να υποστηρίζουν, να επιλύουν προβλήματα και να φέρνουν μια συλλογική φωνή σε λύσεις που βελτιώνουν τα σχολεία μας.