εικόνα των μαθητών μπροστά από το σημάδι καλωσορίσματος

Μέσω των Unified Champ Schools, το Παράρτημα SES συνεργάζεται με το Bruce School. Η ομάδα των μαθητών του Bruce και του Annex ζωγράφισε μια τοιχογραφία WELCOME στο Παράρτημα, υπό το φως του εορτασμού της Νευροποικιλότητας.