Ώρες Σχολής Εξαιρετικών Σπουδών

7:45 - 2:45

Τηλέφωνο

Σταθερή τηλεφωνία (978) 975-5980

Φαξ (978) 722-8525

Διεύθυνση

233 Haverhill Street

Lawrence, MA 01840 

Facebook: Σχολή Εξαιρετικών Σπουδών

Instagram: sespride

YouTube: Σχολή Εξαιρετικών Σπουδών

Ιστότοπος Google: SES Student & Family One Stop