Ώρες Ακαδημίας RISE

8:00 π.μ. - 2:50 μ.μ

Τηλέφωνο

Landlane (978) 946-0730

Φαξ (978) 722-8559

Διεύθυνση

530 Broadway

Lawrence, MA 01841 

YouTube: Πανεπιστημιούπολη LHS